00-03-20-2

اصرار دارم آبروداری کنم، اصرار دارم بروز ندم که تا چه اندازه تنبل یا تا چه اندازه عقبم از زندگی (از تمام ابعادش) یا تا چه اندازه سطح پایینم، حتی اینجا هم آبروداری می کنم، اینجایی که میدونم به احتمال زیاد تنها خواننده ش خودم هستم، ینی با خودم هم روراست نیستم! غم انگیزه و طاقت فرسا، دروغ گفتن و بعد بارِ اون دروغ را به دوش کشیدن. غم انگیزه نپذیرفتنِ خودت اونجوری که هستی.

الهه :)
"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر می کنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.

لینک تماس با من برای حرفای مخاطب فرضی فعاله :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان