I'm laughing my ass off, trust me.

یعنی میشه یه روز تمام اینایی که ابراز علاقه کرده اند و همینجوری دور هم باشیم رفتن و چیزی نگفتن، برگردن و بگن که غلط کردن و ایراد از خودشون بوده نه من؟ :))

الهه :)
اینجا من با نوشتن، فکر میکنم، و امیدوارم که این نوشتن ها و فکر کردن ها، از وضعیت و موقعیت فعلی م عبورم بده و در مسیر زندگی پیشم ببره.

لینک تماس با من برای حرفای مخاطب فرضی فعاله :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان