99-2-20

اینکه بلد باشی و البته نیاز داشته باشی از آدما استفاده کنی، و سهم حضورشون تو زندگیت را براشون مشخص کنی، مهارتیست بس گرانبها، بخصوص وقتی نیاز داری که گورشون را از زندگیت گم کنن.

در غیر اینصورت مدام پی راهی برای استفاده ازت خواهند گشت.

کلا این فرض که من کاریت ندارم پس تو هم کاریم نداشته باش، تو حیات وحش انسان ها رد شده ست.

ولی من از قاطی شدن با آدما خصوصا وقتی میدونم تلاش خواهند کرد منو هم شبیه خودشون کنن، بیزارم.

الهه :)
اینجا من با نوشتن، فکر میکنم، و امیدوارم که این نوشتن ها و فکر کردن ها، از وضعیت و موقعیت فعلی م عبورم بده و در مسیر زندگی پیشم ببره.

لینک تماس با من برای حرفای مخاطب فرضی فعاله :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان