+بازم این جیگر!

اگه من باهاش فیلم بازی می کردم عمرا میتونستم دست ازش بکشم :))


++ بیگ بنگ تئوری را تا اون قسمتی که اومده دیدمش. لحظاتی پیش باز یه قسمت رندوم از قبلیا دیدم.