هنوز بیدارم، در حالی که از سرشب استرس اینو دارم که زود بخوابم چون فردا در خوشبینانه ترین حالت ممکن از ساعت 9 احتمالا صدای رادیوی صابخونه اجازه نخواهد داد که بخوابم (به اینقدر خواب و بیشتر از این نیازمندم چون از شنبه سرجمع 8 ساعت خوابیده ام). این مشکل اگرچه کوچیک و احمقانه ست ولی هنوز راه کنار اومدن باهاش را پیدا نکرده ام.

دلم نمیخواد بیش از این، اون آدمی باشم که به راحتی میشه ایگنورش کرد، ولی انگار هستم.

 

الهه :)
"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر می کنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.

لینک تماس با من، فعاله، برای زمانی که حرفی برای گفتن داشتین.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان