...

+دو تا نکته را برای جذبه ی بیشتر، باید مد نظر داشته باشم و تمرینشون کنم، 1-لزومی به اینکه سریع جواب دادن را شروع کنم نیست (ایرادی نداره اگه طرفم برای شنیدن جوابم منتظر بمونه، و من بااااید بتونم در حضور هر کسی فکر بکنم) 2- لزومی به تُند حرف زدن نیست (بازم ایرادی نداره که در اون مقطع زمانی، حجم اطلاعاتی که طرفم دریافت میکنه اندک باشه، مطمئنا ترجیح اینه که یک جمله گفته بشه، مختصر و مفید باشه، در عین حال محکم و اثر گذار)


++همیشه با انگیزه بودن را با باانرژی بودن هم ارز دونسته ام و با خودم فکر کرده ام اونی با انگیزه ست که سفت میره تو کار و انجامش میده. ولی امروز یه لحظه به این نتیجه رسیدم که یکی دیگه از ملزومات مهم و نشونه های باانگیزه بودن، اینه که در حق خودت منصف باشی و سریع از خودت ناامید نشی و دست نکشی.

این ناامید شدنِ سریع واقعا بی انصافیه، تو به خودت، به کودک درونت فرصت نمیدی، فرصت جبران دوباره، فرصت اینکه دوباره خودشو نشون بده و این بار خودشو اصلاح کرده باشه و اینجوری خیلی تحت فشار و استرس خواهد بود.


+++ از حس اینکه کسی برام دل میسوزونه بیشتر از هر چیزی شرمگین و ناراحت میشم.

"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر میکنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان