...

به نظرم یه توانایی خیلی مهم و بزرگ و لازم اینه که بتونی با آدم هایی زندگی کنی که از تو و کارها و برنامه هات خوششون نمیاد یا مسخره ش می کنن، یا ازش اشکال میگیرن مدام، ولی تو همچنان تسلیم نشی و خودت و برنامه ها و دلخواه هاتو رها نکنی.
من در حال حاضر واقعا از این لحاظ ناتوانم و باید روش کار کنم.
اینکه بتونی از جایی که هستی و حق داری که باشی برای خودت خونه بسازی، خونه ای مطابق پسند و نیاز خودت.
اینکه به حقوق کسی تجاوز نکنی، ولی از حقوق خودت هم به هیچ وجه دست نکشی.
"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر میکنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان