...

یه روزگاری شنیدن حرفایی که الان قراره بزنم، حالمو بهم میزد و از نظرم بسیار سطح پایین و احمقانه بود، ولی الان خودم در همون موقعیتم.

میدونی، حس میکنم دلدادگی الان یکی از نیاز های اساسیمه، پیش نیازِ تمام باقی زندگیم. بسیااااار نیازمندم که مطمئن باشم از اینکه کسی هست که از دوست داشتنش، و همچنین دوست داشته شدن توسطش مطمئنم. کسی که بهش اهمیت بدم و بهم اهمیت بده، کسی که شاد شدنش عمیقا شادم کنه. کسی که باهاش عمیقا تعلق خاطر را حس کنم.

ای کاش جایگزینی غیر از یک شخص برای این نیازم پیدا میکردم، بی لحظه ای تامل بهش میچسبیدم و این نیاز احمقانه به دلداده ی یک شخص بودن را فراموش میکردم.

"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر میکنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان