...

گاهی حس میکنم، کودک درونم سرکوب شده ست، اونقدر سرکوب شده، اونقدر از بچگی باز داشته شده که تنها راهی که از طریقش بچگی را بروز میده، لجبازی کردنه.

حالا جدیدا این امکان را هم ازش گرفته ام کم و بیش، دیگه هیچ انرژی و انگیزه ای در وجودم نیست.

"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر میکنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان