...

نمیتونم با بچه ای که تا به حال n بار از من پرسیده "خاله چند سالته؟" رفتار مهربونانه ای داشته باشم. طبق حرفای شازده کوچولو، والا دنیا و طرز فکر آدم بزرگا باید عجیب باشه و همش باید سر و کارشون با عدد و رقم باشه، بچه را چه به اینا؟ نفهمیدم اصلا من بزرگ حساب میشم و اینا بچه یا من بچه و اینا گُنده؟

"عبور کردن" حسی ست که موقع نوشتن تجربه ش می کنم، عبور کردن از چیزی که در حال حاضر فکر میکنم، میدونم، باور دارم، یاد گرفته ام، یا انجام میدم، عبور کردن از اینی که الان هستم.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان